Meer over vrijwilligerswerk

In Nederland zijn in totaal zo’n 5 miljoen vrijwilligers actief. Zij zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Bij Humanitas weten wij dat natuurlijk al heel lang!Bij Stichting Humanitas in Rotterdam zijn vele honderden vrijwilligers actief. In de reguliere zorg ontbreken vaak welzijnselementen die in de Humanitasvisie onontbeerlijk zijn. Natuurlijk doen we er iets voor terug. De vrijwilliger hoort er als belangrijk medewerker helemaal bij. Het is altijd zinvol werk in een bruisende omgeving.

De goede toegankelijkheid en de multifunctionele voorzieningen bevorderen dat ook velen van ‘buiten’ de Humanitasvestigingen bezoeken. De aanwezigheid van wijkbewoners en ook vrijwilligers bij Humanitas bevordert de geestelijke vitaliteit en de wens van de bewoners zelf iets te doen of te ondernemen. Zonder onze vrijwilligers bestaat de kans op hospitalisering. Mensen raken dan zo gewend aan verzorging dat men zich daarbuiten moeilijk meer kan handhaven. Vrijwilligers vormen dus een belangrijk onderdeel. Zij zorgen immers voor o.a. ontspanning en recreatie. Dat is niet alleen voor iedereen een prettige afwisseling in het dagelijkse leven, maar versterkt ook de eigenwaarde. Bezig zijn met zaken die je leuk vindt, werken met je handen, creatief zijn, wandelen in de natuur, koffie drinken met een goede bekende. Kortom: eigenlijk gewone dingen die het leven aangenaam maken, maar zonder de inzet van velen vaak niet mogelijk zijn.

Niet alleen voor ouderen, maar ook op het terrein van welzijn en hulpverlening werkt Humanitas met gemotiveerde, sociaal ingestelde vrijwilligers, die onmisbaar zijn bij hulpverlening aan mensen die om de een of andere reden, vaak buiten hun schuld, maatschappelijk in de knel zijn gekomen.

Vrijwilligers kunnen bij Humanitas kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van werkzaamheden.

Het vrijwilligerswerk bij Stichting Humanitas valt in grote lijnen uiteen in vrijwilligerswerk bij de ouderenzorg en vrijwilligerswerk bij de specifieke projecten van Welzijn en Hulpverlening.